Az iskola bemutatása , a helyi Pedagógiai Program ismertetése:

Intézményünk 1978 óta működik, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Infrastruktúrája jónak mondható. 2004 szeptemberétől összetett közoktatási intézményként általános iskola és alapfokú művészeti iskola működik intézményünkben. Megalakulása óta a szakmai fejlesztés, az új kipróbálásának igénye jellemzi pedagógiai tevékenységünket.


Helyi Pedagógiai Programunk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését tűzte ki célul. A többnyire lakótelepi családok gyermekei számára igyekszünk minél szélesebb körű lehetőséget biztosítani felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Differenciált bánásmóddal, a tanulók aktuális tudásához igazodó tanórákkal, a szaktárgyi szakkörökkel, a felzárkóztató foglalkozásokkal lehetőséget nyújtunk az ismeretek begyakorlására, a problémamentes továbbhaladás biztosítására. A sikeres életvitelre való felkészítést, a különböző okokból származó hátrányok csökkentését pszichológus és fejlesztő pedagógus munkája segíti.

Iskolánk 2013-ban elnyerte az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. Az intézmény céljaival összhangban nagy figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód kialakítására, fenntartására. Az iskolában valamennyi évfolyamon az egyéb tanórai foglalkozások keretében egészségtant oktatunk. Intézményünk igényesen kialakított szép zöld környezete a szünetekben és tanórán kívüli szabadidőben való kikapcsolódást szolgálja.


Intézményünkben kiválóra minősített alapfokú művészetoktatás folyik. Eredményesen működő tehetséggondozási forma valósul meg báb- és drámajáték tanszakán. 2011. szeptember 1-től elindult a Képző-iparművészeti tanszakon is az oktatás.
Kiemelt feladatként kezeljük a matematika, idegen nyelv, testnevelés és sport és a művészeti területeken a tehetséges gyerekek gondozását. 2009 óta iskolánk „Tehetségpont”, 2011-ben pedig a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által adományozott Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyerte el.

A tornaterem, a tágas udvarok, a sportpályák, a mindennapi mozgásigény kielégítését szolgálják. A könyvtár folyamatosan növekvő állománya lehetővé teszi az önművelést, az önálló ismeretszerzést. Számítógépes szaktantermeink az informatikaoktatást. Az intézményünkbe beiratkozók az angol, illetve a német nyelv közül választhatnak. Lakótelepi iskolaként - napjaink igényeinek megfelelően - közművelődési tevékenységet is ellátunk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos programok kínálatával biztosítjuk. Hosszú távú céljaink közt szerepel, hogy tanulóinkban felnőtt korukra alakuljon ki a művelődés, művészetek iránti igény, és az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismerése.